Διαδικτυακό συνέδριο: Διεθνή και Ευρωπαϊκά κείμενα προστασίας των δικαιωμάτων και ο εθνικός δικαστής

Διαδικτυακό συνέδριο: Διεθνή και Ευρωπαϊκά κείμενα προστασίας των δικαιωμάτων και ο εθνικός δικαστής

Διαδικτυακό συνέδριο με θέμα: «Διεθνή και Ευρωπαϊκά κείμενα προστασίας των δικαιωμάτων και ο εθνικός δικαστής» στο πλαίσιο του προγράμματος Jean Monnet “Discourses on the constitutional identity of the European Union:

Διαδικτυακό σεμινάριο 23 Σεπτεμβρίου 2021 - Β' Μέρος

Διαδικτυακό σεμινάριο 23 Σεπτεμβρίου 2021 - Β' Μέρος

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Η εξέλιξη της νομολογίας των ευρωπαϊκών οργάνων όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και η επίδρασή της στην εθνική έννομη τάξη» στο πλαίσιο του

Διαδικτυακό σεμινάριο 23 Σεπτεμβρίου 2021 - Α' Μέρος

Διαδικτυακό σεμινάριο 23 Σεπτεμβρίου 2021 - Α' Μέρος

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Η εξέλιξη της νομολογίας των ευρωπαϊκών οργάνων όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και η επίδρασή της στην εθνική έννομη τάξη» στο πλαίσιο του

Διαδικτυακό σεμινάριο 22 Σεπτεμβρίου 2021 - Α' Μέρος

Διαδικτυακό σεμινάριο 22 Σεπτεμβρίου 2021 - Α' Μέρος

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Η εξέλιξη της νομολογίας των ευρωπαϊκών οργάνων όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και η επίδρασή της στην εθνική έννομη τάξη» στο πλαίσιο του

Διαδικτυακό σεμινάριο 22 Σεπτεμβρίου 2021 - Β' Μέρος

Διαδικτυακό σεμινάριο 22 Σεπτεμβρίου 2021 - Β' Μέρος

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Η εξέλιξη της νομολογίας των ευρωπαϊκών οργάνων όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και η επίδρασή της στην εθνική έννομη τάξη» στο πλαίσιο του