H κ. Xριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου είναι Ομότιμη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Μετά την αποφοίτησή της από τη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ., απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο Συγκριτικό και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενεύης (1982) και το 1989 αναγορεύτηκε διδάκτορας του ίδιου Πανεπιστημίου. Στη Νομική Σχολή ΑΠΘ δίδασκε Συγκριτικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο και Ευρωπαϊκό Δίκαιο μη Διάκρισης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS. Από το 2011 διευθύνει το Ελληνο-Γαλλικό Μεταπτυχιακό Ευρωπαϊκού και Συγκριτικού Κοινωνικού Δικαίου που έχει οργανώσει το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Τουλούζη Ι. Από τον Ιούλιο του 2017 διηύθυνε επίσης την Έδρα Jean Monnet « ΕU Social Rights Protection and Comparative Legal Cultures» (Προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της ΕΕ και συγκριτικοί νομικοί πολιτισμοί). Από το Μάιο του 2018 εξάλλου έχει διοριστεί διευθύντρια του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου. Είναι μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Συγκριτικού Δικαίου, (International Academy of Comparative Law), της Γαλλικής Εταιρίας Συγκριτικής Νομοθεσίας (Société de Législation Comparée), της Ελληνικής Εταιρίας Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος, του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, καθώς και άλλων επιστημονικών φορέων. Από τον Μάιο του 2017 είναι επίσης αντιπρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου του Ακαδημαϊκού Δικτύου για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τα Κοινωνικά Δικαιώματα (Academic Network for the European Social Charter and Social Rights ANESC/ RACSE) που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πέρα από την Έδρα Jean Monnet που διηύθυνε, έχει υλοποιήσει επίσης ως επιστημονικώς υπεύθυνη διάφορα ερευνητικά προγράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. [Βλ. ειδικότερα Πρόγραμμα Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1997-1999 « Ligne Budgétaire N3-4000 Relations Industrielles et Dialogue Social» 2000 (επιστημονικώς υπεύθυνη), Πρόγραμμα Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:89206 - Πυθαγόρας - 2.2 με θέμα «Ευρωπαϊκή νομική πολιτισμική ταυτότητα στον ενιαίο ευρωπαϊκό επικοινωνιακό χώρο» (ΕΝΠΤ) (επιστημονικώς υπεύθυνη). Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά της καλύπτουν θεματικές όπως: μεγάλα συστήματα δικαίου, θεωρία συγκριτικού δικαίου, διεθνές και ευρωπαϊκό κοινωνικό δίκαιο, συγκριτικό δίκαιο της μη διάκρισης, συγκριτικό και ευρωπαϊκό δίκαιο αστικής ευθύνης, πολιτισμικά δικαιώματα και πολιτισμικές συγκρούσεις. Έχει ασχοληθεί επίσης με τον αγγλοσαξονικό θεσμό του trust, τις σύγχρονες λειτουργίες του και τους αντίστοιχούς του ρωμαιο-γερμανικούς νομικούς θεσμούς.

Image
Image

Η Βιργινία Τζώρτζη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ), όπου διδάσκει Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γεννήθηκε το 1976 στη Θεσσαλονίκη, όπου περάτωσε τις βασικές σπουδές. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο Πανεπιστήμιο, απ’ όπου απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο με βαθμό «Άριστα». Είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης από το 2002 και Γραμματέας του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου από τον Ιούνιο του 2018. Ομιλεί την αγγλική και γαλλική και έχει γνώσεις ιταλικής γλώσσας.

Η Έλλη Τσιτσιπά είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής και ΜΔΕ στο Διεθνές Δίκαιο από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί του παρόντος είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ίδιου Πανεπιστημίου και το θέμα της διατριβής της είναι "Η αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης: τα όρια της δικονομικής αυτονομίας των κρατών μελών". Είναι δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2017. Είναι μέλος του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και κάτοχος της υποτροφίας "Δ. Ευρυγένης". Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη νομική έρευνα και έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα σχόλια και άρθρα σε νομικά περιοδικά σχετικά με διάφορους τομείς του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η μετανάστευση, το θεσμικό δίκαιο, η δικαιοσύνη και η ασφάλεια, καθώς και οι θεμελιώδεις ελευθερίες. Έχει επίσης συγγράψει ένα βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Fritz Thyssen, με θέμα "Αμοιβαία εμπιστοσύνη σε περιόδους κρίσης των αξιών της ΕΕ: State of play and possible next steps". Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

Image
Image

Η Αθηνά Γαϊτανίδου είναι δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2020. Είναι πτυχιούχος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος ΜΔΕ στο Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτικές Επιστήμες από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Είναι επίσης διδακτορική φοιτήτρια στον τομέα του Δημοσιονομικού Δικαίου και κάτοχος υποτροφίας "Δημήτριος Ευρυγένης" στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (από το 2020). Επί του παρόντος είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΔΕΟΔ στη Θεσσαλονίκη. Μιλάει άπταιστα αγγλικά και διαθέτει άριστες ψηφιακές δεξιότητες.

Η Ιωάννα Μπαχσεβάνογλου – Δημητριάδου είναι απόφοιτη του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα). Εργάζεται στο ΚΔΕΟΔ από τον Φεβρουάριο 2022 ως υπότροφος στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ομιλεί την αγγλική και γαλλική γλώσσα σε άριστο επίπεδο.

Image
Image

Η Μαίρυ Χαλυβοπούλου έχει σπουδάσει στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι υπότροφος του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) και εργάζεται στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΔΕΟΔ από τον Φεβρουάριο 2022. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά σε άριστο επίπεδο και έχει γνώσεις ισπανικών και ρωσικών.