Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) ιδρύθηκε το 1977 στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός του είναι η έρευνα του Δικαίου της ΕΕ και η παροχή συμβουλευτικής συνδρομής και νομικών πληροφοριών μέσω των εξειδικευμένων μονάδων του, την Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) και την Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ). Ακόμη, το ΚΔΕΟΔ δραστηριοποιείται σημαντικά στον τομέα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κυρίως σε Προγράμματα Διδυμοποίησης (Twinning), JUSTICE και Jean Monnet (Erasmus+).


Σκοπός του προγράμματος Jean Monnet “Discourses on the constitutional identity of the European Union: the EU Charter of Fundamental Rights/ EU Rights” είναι η έρευνα της συνταγματικής ταυτότητας και των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν υλοποιηθεί με τη συνεργασία μελών της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας δραστηριότητες όπως συνέδρια και workshops, ενώ αναμένεται και η έκδοση συγγραφικού έργου.