Διαδικτυακό Συνέδριο «Διεθνή και Ευρωπαϊκά κείμενα προστασίας των δικαιωμάτων και ο εθνικός δικαστής»

Στις 30 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το Συνέδριο «Διεθνή και Ευρωπαϊκά κείμενα προστασίας των δικαιωμάτων και ο εθνικός δικαστής».