Διαδικτυακό Συνέδριο «Διαπολιτισμικές ταυτότητες και διακρίσεις στον Ευρωπαϊκό Νομικό Χώρο»

Στις 22 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το Συνέδριο «Διαπολιτισμικές ταυτότητες και διακρίσεις στον Ευρωπαϊκό Νομικό Χώρο».