Διαδικτυακό Σεμινάριο «Σύγχρονοι προβληματισμοί του ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου»

Στις 13 Δεκεμβρίου – 14 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το Σεμινάριο «Σύγχρονοι προβληματισμοί του ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου».